DE JONG GROEP
- GOEDE DOELEN
DE JONG GROEPFOTO'S
137 Damrak 123 PC Schaap Citroen 081 Koningsplein 056 Cornelis Schuytstraat 145 Paulus Potterstraat 146 Prins Hendriklaan 19 029 Oranje Nassaulaan 006 Minervalaan 064 City

SALOMON DE JONG STICHTING

 

De SALOMON DE JONG stichting is opgericht op 30 december 2002 ter nagedachtenis aan de heer Salomon de Jong (1911), de grondlegger van wat tegenwoordig De Jong Groep heet. Het doel van de stichting is om in de geest van Salomon de Jong periodiek giften te doen. Deze hebben over het algemeen een Joods cultureel, sportief en medisch/sociaal karakter.

 

Het RISN van de stichting luidt 8134.88.540

 

BESTUURSSAMENSTELLING

 

  • M.J. de Jong                    - voorzitter
  • E. de Jong                        - bestuurder
  • J.F. Vischschraper           - bestuurder
  • D.J. Dresden                    - bestuurder

 

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

 

BELEIDSPLAN 2014

Het bestuur heeft als doelstelling het beleid van de voorafgaande jaren grotendeels te continueren, d.w.z. besloten is kleinere giften in mindere mate te gaan doen omdat het directe effect daarvan niet of nauwelijks bijdraagt. Giften en donaties aan organisaties die in het verleden zijn ondersteund (de 'traditionele doelen'), zoals het Joods Historisch Museum, de Collectieve Israel Aktie, de Johan Cruijff Foundation zullen worden gecontinueerd. Het bestuur hoopt met een stuctureel giftenpatroon een beter effect van haar bijdragen te bereiken. Daarnaast blijft het bestuur zoveel mogelijk doelen ondersteunen met een medisch/sociaal karakter zoals VU MC Alzheimercentrum en Art Zuid. Het bestuur blijft zich inspannen om voldoende bijdragen te genereren om haar beleid te kunnen continueren en zullen de gekozen doelen vanzelfsprekend passen binnen de statutaire doelstellingen van de stichting en over het algemeen betrekking hebben op zaken die dichtbij de leefomgeving van de bestuurders staan.

 

 

Nadere informatie over de SALOMON DE JONG Stichting kan schriftelijk worden opgevraagd en na goedkeuring van het bestuur worden verstrekt.

 

 

Postadres: Postbus 78526, 1080 KA Amsterdam.